A német minimálbérrel kapcsolatos rendelkezések

Felhívjuk tisztelt Fuvarozó partnereink figyelmét, hogy a Németországba irányuló vagy Németországon áthaladó fuvarozás esetében kötelesek figyelembe venni a minimálbérrel kapcsolatos rendelkezéseket. A német minimálbér szabályozással kapcsolatosan többek között a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) honlapján is értékes információkhoz juthatnak:

http://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/aktualis-hrek/148-kulfoldi-hrek/7037-n%C3%A9met-minim%C3%A1lb%C3%A9r-2015-%E2%80%93-magyar-nyelv%C5%B1-jogszab%C3%A1lyokkal.html

A vonatkozó jogszabályok az interneten szabadon hozzáférhetők itt és itt.

A társaságunkkal kötött minden fuvarozási szerződés részeként a fuvarozó egyoldalú, visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti rendelkezéseket megismerte, az abban foglaltakat betartja, valamint további fuvarozók bevonása esetén betartatja és amennyiben a törvény megszegésével kapcsolatosan társaságunkkal szemben bármiféle igénybejelentés történne, azt a fuvarozó teljes egészében megtéríti.