Az EKAER rendszerrel kapcsolatos szolgáltatásaink

Tisztelt Ügyfeleink!

A társaságunk részéről  az Ügyfeleink számára jelenleg nyújtott mindenféle EKAER közreműködés díjtalan, amennyiben a küldemény szállítmányozásával az EKAER bejelentésre kötelezett mint fuvardíjfizető társaságunkat önállóan bízza meg.

Igy a szolgáltatás maga azon ügyfeleink részére is díjtalan, amelyek teljes körű EKAER szolgáltatást kívánnak igénybe venni és

a) társaságunkat másodlagos felhasználóként saját maguk regisztrálják az EKAER rendszerben, valamint
b) a regisztráláshoz a küldeményeik adatait elektronikus formában adják meg nekünk és
c) erre a szolgáltatásra szerződést kötnek velünk.

A teljeskörű EKAER szolgáltatás körében az ügyfeleinktől elektronikusan kapott adatokat az ügyféltől kapott bejelentkezési paraméterekkel elektronikusan, gép-gép közötti kapcsolaton jelentjük be a NAV EKAER rendszerébe. A kapott adatokhoz így manuálisan nem szükséges belenyúlni, a rendszerünk zárt, tehát a hiba lehetősége elenyésző. Ezen szolgáltatásra igényt tartó ügyfeleink egyetlen költsége a szükséges interfész kiépítése lehet, amennyiben csak olyan adatformátumban tudják a küldeményeik adatait rendelkezésünkre bocsájtani, amelyhez külön interfész fejlesztése szükséges (általában egy helyesen struktúrált Excel file nem igényi külön interfész kifejlesztését sem a rendszerünkhöz).

Azon ügyfeleink részére, amelyek saját maguk kívánják a regisztrációt megtenni, és társaságunkat jelölik meg szállítmányozóként az EKAER rendszerben, szintén díjmentesen nyújtjuk az EKAER szolgáltatást, azaz díjmentesen rögzítjük a saját regisztrációnkkal az ügyfelünk küldeményéhez tartozó rendszámot. Mivel erre a tevékenységre a meghatározott formátumú elektronikus adattovábbítási megoldás a NAV oldalán még nem működik, a rendszámot kollégáink manuálisan rögzítik az EKAER rendszer webes felületén.

Azon ügyfeleink, amelyek saját maguk kívánják a tőlünk kapott rendszámot rögzíteni, munkatársaink az elérhetőségeinken munkaidőben (08-16 óra között) állnak a rendelkezésre.

Társaságunk a szolgáltatásait a Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége (MSzSz) által kibocsájtott Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF) szerint végzi. Közreműködésünk felelősségi feltételeit is ezek a feltételek szabályozzák. A MÁSZF feltéteteleit az interneten letölthetik az MSzSz honlapjáról de megtalálhatják a logMASter honlapján is az ÁSZF pont alatt. A szállítmányozó felelőssége a feltételek szerint korlátozott.

Amennyiben ügyfeleink a MÁSZF-ban foglaltaktól eltérő felelősségi feltételeket igényelnek, lehetőségük van az EKAER szolgáltatásunk ellenértékét a MÁSZF 12. § 7. pontja szerint társaságunknak megtéríteni. Ebben az esetben a kártérítési kötelezettségünk a szerződött szolgáltatási díj ezerszeres összegéig korlátozott az általunk okozott vagyoni jellegű károk tekintetében. Kérjük keresse meg kapcsolattartóját, amennyiben ilyen szolgáltatásra lenne szüksége, örömmel állunk rendelkezésükre szerződéskötésre.

Budapest, 2015. április 7.

Üdvözlettel

Rácz Miklós

ügyvezető