Sajtó kategória bejegyzései

A koronavírus terjedésének megelőzésére tett intézkedéseink

A koronavírus terjedésével kapcsolatosan néhány fontos intézkedést kellett bevezetnünk. A vírus terjedése minden üzleti területünket érinti és ez várhatóan az elkövetkező hónapokban alapvetően befolyásolja a működésünk minden területét.

Alapvető szempont, hogy olyan intézkedéseket tegyünk, amelyek nem korlátozzák a szükségesnél jobban ügyfeleink kiszolgálását. Ezek az intézkedések a következők:

Raktári dolgozóink számára arcmaszk és kézi fertőtlenítő szerek alkalmazását tesszük kötelezővé.

A gépkocsivezetők és futárok számára előírjuk az eddig szokásos munkavédelmi eszközökön túl (munkavédelmi bakancs, szemüveg, előírt ADR felszerelés) kesztyű és arcmaszk használatát minden olyan helyen és esetben, amikor ezen eszközök használata az ügyfelekkel, kollégákkal, más személyekkel történő érintkezés miatt indokolt.

Irodai dolgozóink esetében széles körben tesszük lehetővé az otthoni iroda használatát és internetes konferencia eszközök használatát. Számítástechnikai rendszerünk alkalmas arra, hogy üzleti adminisztrációnk minden elemét dolgozóink otthonról ugyanúgy érjék el és használják, mintha az irodai helységeinkben tartózkodnának. További intézkedésig az értekezleteket, csoportos megbeszéléseket, ügyféltalálkozókat és ügyféllátogatásokat felfüggesztjük illetve informatikai eszközök segítségével végezzük.

Azon kollégáink számára, akik 2020. március 9. után érkeznek haza külföldről, legalább 14 napos időtartamra otthoni munkavégzést írunk elő vagy a dolgozó éves szabadságkerete terhére ugyanilyen időtartamú szabadságot hagyunk jóvá.

A munkahelyen kívül dolgozó irodai munkát végző kollégáinkat arra kérjük, hogy munkaidőben – vagy azontúl is – lehetőség szerint szigorúan otthon tartózkodjanak és otthonukat kizárólag a munkavégzés miatt elengedhetetlen okból, a szükséges élelmiszerek beszerzése céljából vagy mások segítése, támogatása okán hagyják el.

Társaságunk elsőrangú kötelezettsége, hogy amennyire erőforrásainkból telik, akadályozzuk a vírus további terjedését és eközben fenntartsuk üzleti tevékenységünk megbízható színvonalát.

A SOLAS Egyezmény rendelkezései a tengerentúli küldemények teljes súlyának hiteles igazolásáról

2016.06.02

Tisztelt Partnereink !

2016. július 1-jével a SOLAS egyezmény (Safety of Life at Sea Convention) előírja feltételként a hajóztatni kívánt export konténerekhez a küldemény teljes súlyának hiteles igazolását. Ezzel kapcsolatosan már sokféle hír keletkezett. Az alábbiakban foglaljuk össze az Önök számára legfontosabb fogalmakat:

VGM (Verified Gross Mass – igazolt bruttó tömeg): az áru és csomagolásának súlya (áru bruttó) + az áru konténeren belüli rögzítéséhez használt anyagok és eszközök súlya + a konténer önsúlya (tara)

Konténer önsúly (tara): Ezen súlyadat részét kell képezze a VGM adatnak, amelynek szolgáltatására a feladó kötelezett. Így hát a feladó köteles a konténer önsúlyának is utánanézni (annak ellenére, hogy a konténer nem az ő tulajdona) – amelynek legegyszerűbb módja rakodáskor leolvasni a konténer ajtajáról, kérjük kedves ügyfeleinket ne felejtsék el az az összsúlyhoz hozzászámolni a konténer súlyát!

Hatálybalépés:  A szabályozás a 2016.07.01 után elhajózásra kerülő konténerekre vonatkozik. Fontos azonban megjegyezni, hogy az egyezmény, ill. vonatkozó módosításai azokra a konténerekre is alkalmazandóak, melyek 2016.07.01 előtt kerültek ugyan elhajóztatásra az induló kikötőből, de útjuk során átrakásra kerülnek, és az átrakodás 2016.07.01 után történik meg, hiszen így az átrakó kikötőben már 2016.07.01 után kerül hajóba az áru. Részben ezen okból kifolyólag bizonyos hajóstársaságok már 2016.06.01-től bevezetik az egyezmény szabályainak alkalmazását.

Lejelentési határidő: Hajóstársaságonként eltérő; a legszigorúbb feltétel a konténer megrakodásának napja, mely viszonylag reális és teljesíthető határidő, hiszen a rakodás napjára általában ismertté válik az áru pontos szállítási mennyisége, ill. súlya, a rakodás végéig pedig az esetleges korrekciók is kiderülnek, ha a konténerbe netán a vártnál több vagy kevesebb áru fér bele.

Lejelentés módja: Ez hajóstársaságonként változó. Társaságunk bármilyen értelmezhető ill. feldolgozható formában befogadja a lejelenteni kívánt súlyadatot. Ha a bejelentést ügyfelünk megtette, onnan már a mi dolgunk, hogy az adatokat a hajóstársaság részére továbbítsuk.

Igazoló dokumentum: Az általunk eddig megkérdezett hajóstársaságok egyike sem kér semmilyen hitelesítő dokumentumot a lejelenteni kívánt súlyadat valódiságának alátámasztására. Egységesen hangsúlyozzák azonban, hogy a lejelentett igazolt bruttó tömeg valódiságáért a feladót teljes felelősség terheli, így amennyiben az út során a hatóságok ellenőrzése „jelentős” (értsd: a tűréshatáron túli) súlyeltérésre derít fényt, annak jogi és anyagi következményei (ld „Szankciók” alatt) a feladót terhelik

Tűréshatár: A hajóstársaságok többsége ez ügyben még nem foglalt állást, de néhányan már letették a voksot a 2 %-os eltérés mellett. Valószínűsíthető, hogy ez a mérték általánosan is elfogadott lesz.

Szankciók: Az első és legközvetlenebb szankció a téves vagy nem elég pontos adatszolgáltatás miatt, hogy a hajóstársaság megtagadja a konténer felrakodását a tervezett hajóra. Ennek következményeként kell számolni a következő hajóindulásig felmerülő esetleges konténerhasználati és kikötői tárolási díjak felmerülésével (demurrage & detention), melyek ilyen esetekben a megbízót terhelik. Szélsőséges esetben pedig akár bírság kivetésére is sor kerülhet, ennek feltételei azonban még nem kerültek kidolgozásra, így a mértékéről egyelőre nincs információnk.

Mérlegelési lehetőség: Amennyiben a feladónak nincs lehetősége arra, hogy a berakodásra kerülő áru pontos súlyát meghatározza, vagy nem teljesen biztos abban, hogy az erről rendelkezésére álló adat elég pontos-e, vagy egyszerűen csak szeretné elhárítani a súlybejelentés felelősségét, úgy lehetőséget tudunk biztosítani a konténer összsúlyának hiteles mérlegelésére, melyről természetesen megfelelő igazoló dokumentáció, ún. hitelesített mérlegjegy is születik. A hiteles mérlegelési szolgáltatást társaságunk a vasúti terminálokon EUR 80,- / konténer + ÁFA díjazás ellenében vállalja, azzal a feltétellel, hogy a szolgáltatást a megbízó legkésőbb a rakodás megkezdéséig társaságunknál megrendeli. Amennyiben a konténer közúton kerül fuvarozásra az elhajózási kikötőig (tehát a fuvarozás technológiai folyamatába eredetileg nem volt betervezve a vasúti terminálon való mozgatás), ehhez még hozzáadódik két termináli emelés költsége, 2 x EUR 40 = EUR 80,- / konténer összegben.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdései merülnének fel, kollégáink a légi-tengeri üzletágunkban örömmel állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Petrov Attila – logMASter – Air&Sea

2016.06.02

Megjelent az EKAER törvény módosítása

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket,

hogy 2015. február 27-én este megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 23. számában az EKAER törvény újabb módosítása.

  1. 2015. évi I. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról. A törvény szövege itt érhető el.
  2. A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről. A törvény szövege itt érhető el

A törvény több olyan módosítást tartalmaz, amelyek lényegesen eltérnek az eddigi szabályozástól. Kedvező egyszerűsítés, hogy a nem kockázatos termékek esetében a mentességi korlát 2500 kg és 5 MFt összegre emelkedett.

A törvénymódosításokkal egyidőben a kockázatos termékek felsorolását tartalmazó lista módosítása még nem jelent meg a Magyar Közlönyben.

Tisztelettel kérjük ügyfeleinket, hogy tanulmányozzák a törvénymódosítás szövegét!

Szállítmányozói azonosítónk 16988636. Igyekszünk segítséget nyújtani minden olyan ügyfelünk részére, akinek küldeményeit mi szállítmányozzuk és aki bennünket jelöl meg az EKAER rendszerben szállítmányozóként. Kérjük ne felejtsék el megjelölésünkön kívül a rendszerben a kellő felhatalmazást is megadni ahhoz, hogy a küldeményeik lerakodási időpontját megadhassuk.

Rendszereink informatikai fejlesztése folyamatban van. Kérjük térjen vissza honlapunkra, mert itt fogjuk Önöket tájékoztatni az EKAER rendszerrel kapcsolatos új szolgáltatásainkról.

 

Budapest, 2015. február 27.

 

Üdvözlettel

Rácz Miklós

ügyvezető

Megjelent az EKAER-rel kapcsolatos szabályozás végrehajtási rendelete

Tisztelt Ügyfeleink!

A mai napon megjelent a Magyar Közlönyben az EKAER szabályozáshoz kapcsoló végrehajtási rendelet.

Az EKAER-rel kapcsolatosan a mai napon, azaz 2014.12.31-én a következő jogszabályok érhetők el:

1.
2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról. 201. §
(A törvényt az Országgyűlés a 2014. november 18-i ülésnapján fogadta el.)
Megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában 2014. november 26-án.
A szöveg letölthető innen: <MK_14_161.pdf>

2.
2014.évi XCII. törvény egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával öszefüggő módosításáról.  2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása.
(A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el.)
Megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 183. számában, 2014. december 23-án.
A szöveg letölthető innen: <MK_14_183.pdf>

3.
50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről.
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról
Megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 188. számában 2014. december 31-én.
A szöveg letölthető innen: <MK_14_188.pdf>

Javasoljuk tisztelt ügyfeleinknek, hogy tanulmányozzák a törvényes szabályozást.

Megkezdtük rendszereink átalakítását annak érdekében, hogy ügyfeleink részére segítséget nyújthassunk a törvényes kötelezettségeik teljesítéséhez. Kérjük időközönként térjenek vissza honlapunkra, ahol tájékoztatást fogunk nyújtani a fejlesztéseink állapotáról és az EKAER rendszerrel kapcsolatos szolgáltatásainkról.

BOLDOG ÚJ ÉVET kívánunk minden tisztelt meglevő ügyfelünknek – és természetesen azoknak is, akik eddig még nem vették igénybe szállítmányozási szolgáltatásainkat.  Kollégáim örömmel várják jelentkezésüket az elérhetőségeinken.

English speaking customers pls click here for a short prezi about the EKAER system or here to download a copy.

2014. december 31.

Üdvözlettel

Rácz Miklós

ügyvezető

Az EKAER végrehajtási rendeletének tervezete

Tisztelt  Ügyfeleink!

Megjelent és az internetről letölthető az a rendelet szöveg tervezet, amely a részletes szabályozást fogja jelenteni az EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) működéséről. A rendelet szövege itt letölthető és holnap, azaz 2014. december 11-én 16 óráig véleményezhető az adoigazgatas@ngm.gov.hu elektronikus elérhetőségen.

Minden tisztelt ügyfelünket kérjük, tanulmányozzák a szabályozás-tervezetet!

Budapest, 2014. december 10.

 

Üdvözlettel

Rácz Miklós

ügyvezető