Címke: SOLAS

A SOLAS Egyezmény rendelkezései a tengerentúli küldemények teljes súlyának hiteles igazolásáról

2016.06.02

Tisztelt Partnereink !

2016. július 1-jével a SOLAS egyezmény (Safety of Life at Sea Convention) előírja feltételként a hajóztatni kívánt export konténerekhez a küldemény teljes súlyának hiteles igazolását. Ezzel kapcsolatosan már sokféle hír keletkezett. Az alábbiakban foglaljuk össze az Önök számára legfontosabb fogalmakat:

VGM (Verified Gross Mass – igazolt bruttó tömeg): az áru és csomagolásának súlya (áru bruttó) + az áru konténeren belüli rögzítéséhez használt anyagok és eszközök súlya + a konténer önsúlya (tara)

Konténer önsúly (tara): Ezen súlyadat részét kell képezze a VGM adatnak, amelynek szolgáltatására a feladó kötelezett. Így hát a feladó köteles a konténer önsúlyának is utánanézni (annak ellenére, hogy a konténer nem az ő tulajdona) – amelynek legegyszerűbb módja rakodáskor leolvasni a konténer ajtajáról, kérjük kedves ügyfeleinket ne felejtsék el az az összsúlyhoz hozzászámolni a konténer súlyát!

Hatálybalépés:  A szabályozás a 2016.07.01 után elhajózásra kerülő konténerekre vonatkozik. Fontos azonban megjegyezni, hogy az egyezmény, ill. vonatkozó módosításai azokra a konténerekre is alkalmazandóak, melyek 2016.07.01 előtt kerültek ugyan elhajóztatásra az induló kikötőből, de útjuk során átrakásra kerülnek, és az átrakodás 2016.07.01 után történik meg, hiszen így az átrakó kikötőben már 2016.07.01 után kerül hajóba az áru. Részben ezen okból kifolyólag bizonyos hajóstársaságok már 2016.06.01-től bevezetik az egyezmény szabályainak alkalmazását.

Lejelentési határidő: Hajóstársaságonként eltérő; a legszigorúbb feltétel a konténer megrakodásának napja, mely viszonylag reális és teljesíthető határidő, hiszen a rakodás napjára általában ismertté válik az áru pontos szállítási mennyisége, ill. súlya, a rakodás végéig pedig az esetleges korrekciók is kiderülnek, ha a konténerbe netán a vártnál több vagy kevesebb áru fér bele.

Lejelentés módja: Ez hajóstársaságonként változó. Társaságunk bármilyen értelmezhető ill. feldolgozható formában befogadja a lejelenteni kívánt súlyadatot. Ha a bejelentést ügyfelünk megtette, onnan már a mi dolgunk, hogy az adatokat a hajóstársaság részére továbbítsuk.

Igazoló dokumentum: Az általunk eddig megkérdezett hajóstársaságok egyike sem kér semmilyen hitelesítő dokumentumot a lejelenteni kívánt súlyadat valódiságának alátámasztására. Egységesen hangsúlyozzák azonban, hogy a lejelentett igazolt bruttó tömeg valódiságáért a feladót teljes felelősség terheli, így amennyiben az út során a hatóságok ellenőrzése „jelentős” (értsd: a tűréshatáron túli) súlyeltérésre derít fényt, annak jogi és anyagi következményei (ld „Szankciók” alatt) a feladót terhelik

Tűréshatár: A hajóstársaságok többsége ez ügyben még nem foglalt állást, de néhányan már letették a voksot a 2 %-os eltérés mellett. Valószínűsíthető, hogy ez a mérték általánosan is elfogadott lesz.

Szankciók: Az első és legközvetlenebb szankció a téves vagy nem elég pontos adatszolgáltatás miatt, hogy a hajóstársaság megtagadja a konténer felrakodását a tervezett hajóra. Ennek következményeként kell számolni a következő hajóindulásig felmerülő esetleges konténerhasználati és kikötői tárolási díjak felmerülésével (demurrage & detention), melyek ilyen esetekben a megbízót terhelik. Szélsőséges esetben pedig akár bírság kivetésére is sor kerülhet, ennek feltételei azonban még nem kerültek kidolgozásra, így a mértékéről egyelőre nincs információnk.

Mérlegelési lehetőség: Amennyiben a feladónak nincs lehetősége arra, hogy a berakodásra kerülő áru pontos súlyát meghatározza, vagy nem teljesen biztos abban, hogy az erről rendelkezésére álló adat elég pontos-e, vagy egyszerűen csak szeretné elhárítani a súlybejelentés felelősségét, úgy lehetőséget tudunk biztosítani a konténer összsúlyának hiteles mérlegelésére, melyről természetesen megfelelő igazoló dokumentáció, ún. hitelesített mérlegjegy is születik. A hiteles mérlegelési szolgáltatást társaságunk a vasúti terminálokon EUR 80,- / konténer + ÁFA díjazás ellenében vállalja, azzal a feltétellel, hogy a szolgáltatást a megbízó legkésőbb a rakodás megkezdéséig társaságunknál megrendeli. Amennyiben a konténer közúton kerül fuvarozásra az elhajózási kikötőig (tehát a fuvarozás technológiai folyamatába eredetileg nem volt betervezve a vasúti terminálon való mozgatás), ehhez még hozzáadódik két termináli emelés költsége, 2 x EUR 40 = EUR 80,- / konténer összegben.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdései merülnének fel, kollégáink a légi-tengeri üzletágunkban örömmel állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Petrov Attila – logMASter – Air&Sea

2016.06.02