Jogtár

JOGSZABÁLYOK

Ügyfeleink kérésére összegyűjtöttük a szállítmányozással kapcsolatos jogszabályokat.

I. Nemzeti jog

2013. évi V. tv.: Polgári Törvénykönyv

120/2016. Korm. rendelet: a közúti árutovábbítási szerződésekről

1971. évi 3. tvr.: CMR- Egyezmény kihirdetése

Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZ)

Hungarian General Forwarding Conditions (HGFC)

Ungarische Allgemeine Speditionsbedingungen

261/2011. Korm. rendelet: a tevékenységi engedélyekről

2001. évi IX. tv.: AETR-Egyezmény kihirdetése

2015. évi LXXXIX. tv.: az ADR-Egyezmény „A” és „B” mellékleteinek kihirdetése

13/2020. (XII. 23.) PM rendelet: az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

2013. évi LXVII. törvény: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 92/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete: Budapest Főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról

2012. évi CLIX. tv.: a postai szolgáltatásokról

1936. évi XXVIII. tv.: a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény kihirdetése

2018. évi XXXIV. tv.: a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló (SZMGSZ) megállapodás kihirdetéséről

1986. évi 2. tv.: a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF és CIM) kihirdetéséről

1931. évi VI. tc.: a hajóselismervényekre vonatkozó Brüsszeli Egyezmény kihirdetése

1949. évi XIII. tc. : a Dunán való hajózás rendjének szabályozásáról szóló Belgrádi Egyezmény kihirdetése

II. Uniós jog

Jogharmonizáció az egységes európai közúti fuvarozási piac létrehozása érdekében. Az Európai Unió által elfogadott intézkedések adózási, műszaki, adminisztratív és szociális jellegűek.

A.) Adó- és műszaki harmonizáció

1. Jövedékiadó-rendszer és infrastruktúra-használati díjak

EU 2022/362 irányelv: „euromatrica-irányelv”, amely a közúti infrastruktúra használati díjának a közlekedési vállalatok általi megfizettetését célzó díjrendszer alapját képezi.
EU 2019/520 irányelv: az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről

2. Kibocsátási követelmények

EU 2023/851 rendelet:  az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményekről)

3. Megengedett legnagyobb méretek és össztömegek

97/27/EK irányelv: a tagállamok között közlekedő autóbuszok és a pótkocsival felszerelt járművek szabvány szerinti méreteinek harmonizálásáról
EU 2015/719 irányelv: az Unión belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteire, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegére vonatkozó rendelkezések.

B.) Közigazgatási harmonizáció

1. A járművezetőkre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek

91/439/EGK irányelv: egységesítette a formátumot és a járműkategóriákat, bevezette a kölcsönös elismerés elvét, és megállapította az egészséggel és az alkalmassággal szemben támasztott alapkövetelményeket
EU 2019/645 irányelv: az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv, és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról
1072/2009/EK rendelet: a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól

2. A közúti fuvarozásra vonatkozó szabályok végrehajtása

2011/82/EU irányelv: a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről
EU 2015/413 irányelv: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szempontjából releváns, a közúti közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjéről
COM(2023) 126: a közúti közlekedési szabályok határokon átnyúló érvényesítéséről

C.) A munkaidőt, a vezetési időt és a pihenőidőt érintő szociális harmonizáció

2002/15/EK irányelv: a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről
561/2006/EK rendelet: a napi és heti maximális vezetési idő, a szünet és a napi minimális pihenőidő szabályozásáról
561/2006/EK rendelet: a digitális menetíró készülék használatának bevezetéséről
EU 2020/1057 irányelv: a járművezetők kiküldetésére, a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó felülvizsgált szabályokról, valamint a kabotázsra vonatkozó szabályok jobb érvényesítéséről