Tájékoztató a CBAM rendszerről

CBAM
2023. október 1-jével elkezdődött az a CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) Európai Uniós rendszerének az importárukra vonatkozó karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus, vagyis ún. „karbonvám” átmeneti időszaka.

Ez az új környezetpolitikai intézkedés importra gyakorolt hatása kiegészíti és megerősíti az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréről (ETS) szóló irányelvvel létrehozott és már működő szén-dioxid-árazási mechanizmusát.  A CBAM az energiaintenzív ágazatok alábbi meghatározott áruimportjait célozza meg:

 • cement,
 • villamos energia,
 • trágyázószerek,
 • vas és acél,
 • alumínium,
 • vegyi anyagok.


Milyen változásokra számíthat?

 • Az érintett árukat csak engedélyezett CBAM-nyilatkozattevő hozhat be az Unió vámterületére.
 • Minden év május 31-ig be kell nyújtani az előző naptári évre vonatkozó CBAM-nyilatkozatot.
 • CBAM- nyilatkozatban szereplő teljes beágyazott kibocsátást akkreditált hitelesítő által hitelesítettni kell.
 • A nyilatkozattevőnek az importja szén-dioxid kibocsátásnak megfelelő CBAM-tanúsítványokat kell vásárolnia.
 • CBAM-jelentést kell benyújtani a Bizottságnak, amely tartalmazza az előző negyedév során behozott árukra vonatkozó információkat.


Mit jelentenek a változások ügyfeleink számára?

A karbonvámra vonatkozó rendelkezések életbe lépése több lépésben történik meg, melynek első szakaszában a jelentéstételi kötelezettség már 2023. október 1-jétől fennáll. Ez alapján minden importőrnek vagy a közvetett vámjogi képviselőnek, aki a naptári év adott negyedéve során árukat hozott be, az említett negyedév végét követően egy hónappal jelentést kell benyújtania a Bizottságnak, amely tartalmazza az említett negyedév során behozott árukra vonatkozó információkat. A rendszer minden eleme, teljességgel 2026. január 1-jétől alkalmazandó.  

Mivel tudjuk mi támogatni az Önök munkáját?

Közvetlen vámjogi képviselőként a vámügynökünk által végzett vámeljárások közül a jelentéstételi köztelezettség szerinti árukör váminformációit rendelkezésre tudjuk bocsátani.  
Amennyiben úgy gondolja, hogy Ön érintett lehet a témában és ezzel kapcsolatban további információra lenne szüksége, szívesen állunk rendelkezésre.